Kunstvereeniging Katwijk

“Het doel der vereeniging  is ’t publiek in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het werk van hare leden”, vermelden de statuten van de Kunstvereeniging Katwijk die in 1908 werd opgericht. Als stichting is de vereeniging met dezelfde naam in 2008 nieuw leven ingeblazen. Meer dan honderd jaar na dato is er in Katwijk weer een platform voor kunstenaars die zich laten inspireren door de werkelijkheid en die schilderen in de buitenlucht.

Stichting “Kunstvereeniging Katwijk” wil ruimte scheppen voor kunstbeoefening en de beleving daarvan. Zij doet dit door het facilitair ondersteunen van zowel ‘plein air’ als andere kunstenaars. Daarbij stelt de stichting zich ten doel Katwijk als kunstenaarskolonie onder de aandacht te brengen. Er zijn niet veel vergelijkbare plaatsen waar hedendaagse ‘plein air’ kunstenaars (die schilderen in de buitenlucht) verblijven die zich op eigentijdse wijze meten aan hun voorgangers. Zij houden een oude Nederlandse schildertraditie in ere.

Inmiddels is in 2010 de wens gerealiseerd die bij de oprichting is geformuleerd om over een eigen gebouw te kunnen beschikken. Dit DUNAatelier heeft sinds 2018 een definitieve plek op het Duinplein aan de Katwijkse Boulevard en beschikt nu ook over tentoonstellingsruimte in de gelijktijdig gerealiseerde kelder. Hieraan hebben velen bijgedragen, particulieren en instanties, zowel in  financieel als persoonlijk.

Jaarlijks wordt eind juni begin juli het evenement Katwijk En Plein Air, ‘schilderen aan zee’ georganiseerd. Daarvoor worden rond de vijftien kunstenaars, uit het binnen- en buitenland uitgenodigd om deel te nemen. Hun werk wordt van juli tot en met eind september in het DUNAatelier tentoongesteld. Zij kunnen zich, allemaal, ook degenen die in het verleden hebben meegedaan, aansluiten bij de Katwijker Kring. Die kan als basis gebruik maken van het DUNAatelier. De leden hebben een aantal keren per jaar gelegenheid met elkaar exposities te organiseren. Zo kunnen zij ook werk dat niet in Katwijk is ontstaan tonen.

Behalve de expositie ‘Katwijk En Plein Air, schilderen aan zee’ zijn door het verdere jaar heen tentoonstellingen te zien van zowel professionele als amateurkunstenaars die werken vanuit verschillende disciplines.

Wil je meer weten over Kunstvereeniging Katwijk? Kijk dan op www.schilderenaanzee.nl.

 

Written By: Redactie