Privacyverklaring en cookiebeleid website IkToonKatwijk.nl

IkToonKatwijk.nl wordt uitgegeven door Welzijnskwartier.

Stichting Welzijnskwartier, gevestigd te Katwijk, opgericht op 1 januari 2014, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Callaoweg 1
2223 AS Katwijk aan Zee
Tel: 071 403 33 23
info@welzijnskwartier.nl
www.welzijnskwartier.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: van 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Welzijnskwartier verwerkt via de website IkToonKatwijk.nl ten behoeve van haar dienstverlening. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:

Contact/aanmeldformulier:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Het e-mailbericht en eventuele bijlagen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@welzijnskwartier.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Welzijnskwartier bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Welzijnskwartier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ter bescherming van ons contactformulier
Om onze contact/aanmeldformulieren tegen spam te beschermen, nemen wij verschillende maatregelen. Hiervoor gebruiken wij diensten van verschillende partners. Dat gebeurd vooral op basis van het IP adres van de bezoeker. Deze gegevens worden door onze partners niet bewaart.

Social media
Op diverse social media platforms (zoals Twitter, Facebook, Instagram) laten wij als organisatie zien waar we allemaal mee bezig zijn. Bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s en video’s. We gaan hier zorgvuldig mee om. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor personen schade kunnen ondervinden. Bij deelname aan onze activiteiten vragen wij u expliciet akkoord te gaan met het gebruik van foto’s en filmmateriaal. Indien u gepubliceerde foto’s of filmmateriaal van u verwijderd wilt hebben, neem dan contact met ons op via cultuur@welzijnskwartier.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Welzijnskwartier gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics
Welzijnskwartier gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de website verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een dataverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Gegevensuitwisseling met andere Googlediensten is uitgeschakeld en IP-adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welzijnskwartier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Welzijnskwartier een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een andere, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cultuur@welzijnskwartier.nl.

Welzijnskwartier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Welzijnskwartier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveilig of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met cultuur@welzijnskwartier.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Welzijnskwartier behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van die wijzigingen op de hoogte bent. U kunt de laatste versie van onze privacyverklaring altijd terugvinden op deze website.