Vraag vanaf 15 september subsidie Erfgoedplatform aan

Vanaf 15 september is het weer mogelijk om subsidie voor erfgoed aan te vragen via de subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk. Dit platform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente informatie en kennis kunnen delen over het erfgoed in de gemeente Katwijk en samen initiatieven kunnen ontwikkelen.

Subsidieregeling

Voor projecten rondom erfgoed in de gemeente Katwijk is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk. Aanvragen kunnen van 15 september t/m 31 oktober worden ingediend. Bekijk voor meer informatie de webpagina www.katwijk.nl/erfgoedplatform.

Over het Erfgoedplatform

Tijdens de bijeenkomsten van het Erfgoedplatform ligt het accent steeds op een koppeling van erfgoed met maatschappelijke doelstellingen op het gebied van samenleving en cultuur, economie en toerisme of omgevingskwaliteit. Hier kunt u uw kennis over Katwijks erfgoed delen en samenwerken met anderen om initiatieven rondom erfgoed verder te brengen.

Komt u ook?

De volgende bijeenkomst van het Erfgoedplatform is op dinsdagavond 13 september a.s. om 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) in het gemeentehuis. U kunt ook online meedoen via MS Teams. Aanmelden kan via erfgoed@katwijk.nl. U bent van harte welkom!

Written By: Ingezonden